Υπηρεσίες

Πρόληψη και Αποκατάσταση Τραυματισμών

Το είδος του τραυματισμού διαφοροποιείται ανάλογα με την ανατομική δομή η οποία έχει πάθει βλάβη.

Η άμεση ανταπόκριση του σώματος στον οξύ μυοσκελετικό τραυματισμό είναι η ανάπτυξη φλεγμονής κατά την οποία ξεκινά η απομάκρυνση των κατεστραμμένων κυττάρων με ταυτόχρονη επούλωση του τραυματισμένου ιστού, ενώ συγχρόνως γίνεται προσπάθεια επανάκτησης της λειτουργικότητας.

Ο τραυματισμός, όμως, πολλές φορές αναγκάζει τον κλινικό να θέσει ένα τμήμα του σώματος σε ακινητοποίηση (π.χ. κάταγμα).

Επειδή η ακινητοποίηση επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία του κινητικού συστήματος, κύριο μέλημά μας  είναι να σταματήσει / περιοριστεί η περίοδος αυτή της ακινησίας και να αρχίσει το επόμενο στάδιο το οποίο είναι η άμεση κινητοποίηση με σωστή επανεκπαίδευση και ενδυνάμωση για μια καλύτερη ποιότητα ζωής και την αποτροπή ενός μελλοντικού τραυματισμού.

Φυσικά αυτό δεν γίνεται αυθαίρετα, αλλά με συγκεκριμένο ρυθμό ώστε να μη διαταραχθεί η διαδικασία επούλωσης, ενώ συγχρόνως εφαρμόζεται πρόγραμμα αποκατάστασης με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας.

Κλειστά τμήματα 5-7 ατόμων

Όλες μας οι υπηρεσίες παρέχονται σε personal και μίνι γκρουπ.

Μέσα στο πακέτο συμπεριλαμβάνεται σωματική αξιολόγηση πριν από την έναρξη του προγράμματος και επαναλαμβάνεται κάθε 2 μήνες.